Wait when page loaded

+372 588 11511

info@valvetec.ee

Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem

Valvetec pakub ATS -i terviklahendusi, seadmete müüki, projekteerimist, paigaldust ja süsteemi hooldust

Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem

Tulekahjusignalisatsioon on süsteem, mis annab automaatselt häire tekkivast tulekahju ohust. Tagades süsteemi korrapärane töö tuleb seda regulaarselt hooldada. Hooldustingimused on Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele reguleeritud ning kohustuslikud igale ATS -i omanikule.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Korra kvartlalis
 • Küsitletakse süsteemi kasutajat. Selgitatakse välja tema kaebused ja soovid
 • Kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele
 • Veendutakse, et süsteemi kasutajad on saanud vastavat koolitust ja oskavad süsteemi praktiliselt kasutada

 • Kontrollitakse keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioone

 • Kontrollitakse visuaalselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse

 • Kontrollida igast ahelast vähemalt ühe anduri või tulekahjuteatenupu rakendumist (igal kvartalil erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale.

 • Seadmete puhastus (aastas puhastatakse kõik andurid)

 • Teha kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt

 • Reservtoite akude mahtuvuse kontroll

 • Hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest

 • Kontrollitakse dokumentatsiooni korrasolekut: joonised, kasutusjuhendid

 • Kontrolli käigus kontrollitakse alarmiseadmete tööd ja rakendatakse kõiki teisi väljundeid ja ühendusi keskusega.

Korra aastas
 • Kontrollida kõigi süsteemiga ühendatud keskseadme poolt juhitavate seadmete ja rakenduste toimimist
 • Kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele, sealhulgas vajadusel tuleb komponente hooldada ja puhastada mustusest, tolmust vms. Kontrolli võib teostada ka kvartali kaupa vastavalt aastasele kontrollplaanile

 • Kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud

 • Kontrollida akude seisukorda