Wait when page loaded

+372 58811511

info@valvetec.ee

Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem

Valvetec pakub ATS -i terviklahendusi, seadmete müüki, projekteerimist, paigaldust ja süsteemi hooldust

Automaatne
tulekahjusignalisatsioonisüsteem

Tulekahjusignalisatsioonisüsteem on süsteem, mis annab automaatselt häire tekkivast tulekahju ohust. Signalisatsioon teavitab ohust, et säästa inimeste elud ja hoida ära laastavat kahju sinu varale. Süsteemi korrapärase töö tagamiseks tuleb seda regulaarselt hooldada. Hooldustingimused on Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele reguleeritud ning kohustuslikud igale ATS -i omanikule. Hoolitse oma turvalisuse eest ja telli tulekahjusignalisatsioonisüsteem!

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem
Korra kvartlalis
 • Küsitletakse süsteemi kasutajat. Selgitatakse välja tema kaebused ja soovid
 • Kontrollida kõiki tehtud sissekandeid päevikusse ja tegutseda vastavalt nendele
 • Veendutakse, et süsteemi kasutajad on saanud vastavat koolitust ja oskavad süsteemi praktiliselt kasutada

 • Kontrollitakse keskseadme häire-, rikke- ja abifunktsioone

 • Kontrollitakse visuaalselt tulekahjusignalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse

 • Kontrollida igast ahelast vähemalt ühe anduri või tulekahjuteatenupu rakendumist (igal kvartalil erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale.

 • Seadmete puhastus (aastas puhastatakse kõik andurid)

 • Teha kõik ahelate kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt

 • Reservtoite akude mahtuvuse kontroll

 • Hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest

 • Kontrollitakse dokumentatsiooni korrasolekut: joonised, kasutusjuhendid

 • Kontrolli käigus kontrollitakse alarmiseadmete tööd ja rakendatakse kõiki teisi väljundeid ja ühendusi keskusega.

Korra aastas
 • Kontrollida kõigi süsteemiga ühendatud keskseadme poolt juhitavate seadmete ja rakenduste toimimist
 • Kontrollida iga anduri, teatenupu ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitustele, sealhulgas vajadusel tuleb komponente hooldada ja puhastada mustusest, tolmust vms. Kontrolli võib teostada ka kvartali kaupa vastavalt aastasele kontrollplaanile

 • Kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed on korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud

 • Kontrollida akude seisukorda

  Saada päring